Tavuk Lokmaları (6 Adet)
6 adet kemiksiz tavuk parçası, ketçap, mayonez
Tavuk Lokmaları (6 Adet)
38,00 TL
1