Biz, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TAB Gıda”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan TAB Gıda’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK'da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan "Veri Sorumlusu" tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız

İletişim Verisi

E-posta adresiniz, Cep telefonu numaranız

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz

Pazarlama Verisi

Çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler,

Diğer (Talep ve Şikayet Verisi)

İstek ve Önerileriniz sekmesindeki mesajınız ve iletişim konunuz,

 • Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir.

  İstek ve Önerileriniz sekmesindeki yorumlarınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Mesajlarınız kapsamında iletebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizi; istek, öneri ve şikayetlerinizin giderilebilmesi amacıyla özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

TAB Gıda olarak kişisel verilerinizi,

 • https://www.tiklagelsin.com/ internet sitesini ziyaretinizle veya Tıkla Gelsin mobil uygulamamızı kullanmanızla,
 • İstek ve Önerileriniz formunu doldurmanızla

birlikte dijital yollarla (KVKK'da "otomatik olan" yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, kanunlarda işlemenin öngörülmüş olması sebepleriyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

TAB Gıda olarak kişisel verilerinizi ziyaretiniz ve bizimle kurduğunuz iletişiminiz ile birlikte:

 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Örneğin, erişimleriniz dahilindeki trafik kayıtlarınızı kanunlarda öngörüldüğü üzere işlemekteyiz.),
 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanması (Örneğin, sitemizdeki ziyaretlerinizde hangi sekmeleri daha sık kullandığınızı veya hangi sekmelere erişim zorluğu yaşadığınızı tespit ederek internet sitemizi geliştirmek adına bu verilerinizi işlemekteyiz.),
 • İnternet sitemizin kullanımının arttırılması, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunulabilmesi (Örneğin, hangi ürün veya hizmetlerimizle daha çok ilgilendiğinizi tespit ederek size bu tür ürünlere yönelik reklamlar sunmak adına verilerinizi işlemekteyiz.)
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme (Örneğin, internet sitemizdeki bilgileri kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak zorundayız.),
 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi (Örneğin, İstek ve Önerileriniz sekmesini kullanmanız durumunda size geri dönüş sağlayabilmek adına iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.),
 • İnternet sitesi ve mobil uygulama teknik altyapı ve bilgi güvenliğinin sağlanması, amaca aykırı kullanımların engellenmesi (Örneğin, sunulan hizmetlerde teknik sebeplerle aksama olması durumunda ilgili hata durumlarının meydana geldiği durumları kaydetmekteyiz.)

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Üyeliğiniz kapsamında işlenen kişisel verilerinize yönelik aydınlatma metnini okumak için lütfen tıklayınız.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • Tıkla Gelsin platformlarının yürütülmesi, geliştirilmesi ve yönetilmesi, hizmet kalitemizin arttırılması amaçlarıyla iş ortaklarımıza,
 • Şirket süreçlerimizin devamlılığının sağlanması, organizasyonel gerekliliklerimizin yerine getirilebilmesi, denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla iştiraklerimize,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK'nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Tıklagelsin Çerez Politikası

Çerezler, bir internet sitesini veya mobil uygulamamızdaki ziyaret etmenizle birlikte tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük yazı dosyalarıdır. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TAB Gıda"), sizlere, internet sitesinde ve mobil uygulamasında kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi vermek adına bu metne yer vermektedir.

İnternet sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki çerezler:

 • İnternet sitesinin daha düzgün ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak,
 • İnternet sitesi sahibine ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak ve böylece ziyaretinizde size özelleştirilmiş bir deneyim sunmak, ziyaretinizi kişiselleştirerek size özel reklamlar sunabilmek,
 • İnternet sitesi trafiğini arttırmak
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetleri denetlemek ve deneyiminizi iyileştirmek

amacıyla çalışmaktadır.

Çerezlerle gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmı doğrudan bizim tarafımızdan bir kısmı ise yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş birlikteliği yürüttüğümüz firmalarca bizim adımıza yürütülmektedir.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, çerez ayarlarınızı değiştirmeniz ile birlikte internet sitemizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.youronlinechoices.eu/ ve www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

YUKARI